rynek nieruchomości Archive

Rynek nowopowstałych nieruchomości w Warszawie

Co sprawia, że określone miasto okazuje się atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców? Odpowiedź jest łatwa – możliwości

Nowe zawody w branży nieruchomości

Współcześnie rynek obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi podzielił się na mniejsze segmenty. Za sprawą tego powstały nowe zawody,

Rynek nieruchomości powierzchni biurowych

W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. wzrosła liczba oddanych do użytku powierzchni biurowych, a także nowych