Lean manufacturing – zmniejszaj koszty zwiększaj dochody

Lean manufacturing jest metodą, która pozwala efektywnie zarządzać produkcją. Działa ona w oparciu o filozofię lean management – koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem wynalezionej i wprowadzonej w życie w Toyocie. Zalety lean manufacturingu przedstawi poniższy artykuł.

Lean management – co to jest i na czym polega?

Lean management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem wymyśloną i wdrożoną w życie w Toyocie – japońskim przedsiębiorstwie produkującym samochody osobowe. Założenia tej koncepcji związane są z dążeniem do dostarczenia klientowi produktu charakteryzującego się wymaganą jakością wyprodukowanego przy zaangażowaniu jak najniższych kosztów i wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów.

W literaturze można się także spotkać wykorzystywanymi zamiennie określeniami lean manufacturing, lean production, lean six sigma – znanym również jako sześć sigma czy lean sigma. W Polsce ten rodzaj zarządzania nazywa się „szczupłym zarządzaniem”.

Nazwa tego sposobu zarządzania – „lean” doskonale odzwierciedla jego koncepcję polegającą na eliminacji wszelkiego rodzaju procesów, czynności czy zasobów, które w procesie produkcji nie dodają wartości wytwarzanemu towarowi lub usłudze. Koncepcja szczupłego zarządzania sprowadza się do wyznaczenia i usunięcia 7 obszarów strat. Należą do nich: nadprodukcja, zbędny ruch związany ze złą organizacją stanowisk pracy, okresy bezczynności pracowników, zasobów czy maszyn, posiadanie nadmiernych zapasów, wykonywanie niepotrzebnych kroków w procesie obróbki towaru, istnienie zbędnego transportu wynikającego z niepotrzebnego przemieszczania elementów oraz powstawania wad zarówno wytwarzanych towarów, jak i w innych elementach związanych z produkcją.

Korzyści dla przedsiębiorstwa z wprowadzenia lean management

Lean manufacturing jest obecnie uważany za najskuteczniejszą filozofię zarządzania przedsiębiorstwem i jego produkcją. Stosują go największe i najsprawniej zarządzanie firmy świata – między innymi Toyota. Dzięki wprowadzeniu tej koncepcji można oczekiwać podniesienia jakości wytwarzanego produktu, racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów (zarówno ludzkich, jak i parku maszynowego), zasadniczą redukcję zasobów magazynowych, co wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem kosztów przechowywania surowców. Innymi słowy można powiedzieć, że metoda ta skraca czas produkcji, obniża koszty i podnosi jakość wytwarzanych produktów.
Wprowadzenie do procesu produkcyjnego zasad wywodzących się z koncepcji lean manufacturing przynosi także inne korzyści, do których bez wątpienia należą wzrost motywacji pracowników oraz wzrost kultury organizacyjnej firmy skutkującej eliminacją przypadkowych zachowań, znaczną redukcją kosztów wytwarzania i procesów produkcyjnych oraz zdecydowanie szybszym reagowaniem na potrzeby klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *