Six Sigma zaangażowanie całego środowiska firmowego kluczem do sukcesu

six sigma

Wybór odpowiednich technik zarządzania produktem oraz postępowaniem pracowników w rozmaitych przedsiębiorstwach jest witalną jeśli nie najwitalniejszą częścią funkcjonowania firmy na rynku.

Spośród szeregów dostępnych technik wyjątkową popularnością cieszy się metoda Six Sigma. Podejście to jest postępowaniem w dużej mierze analitycznym, które w połączeniu z innymi technikami zarządzania szybko potrafi zniwelować ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych jak i skuteczne radzenie sobie z istniejącymi już problemami.

six sigmaSix Sigma opiera się przede wszystkim na zgromadzeniu możliwie jak największej ilości danych – zarówno o produkcie, każdym elemencie składowym procesu jego wytwarzania oraz o kliencie (jego potrzebach oraz rzeczywistych oczekiwaniach). Dzięki dużej ilości danych możliwym jest szybkie oraz sprawne zidentyfikowanie zachodzących błędów w procesach postępowania oraz ich eliminacja. Six Sigma pozwala na tą eliminację już przed ich wystąpieniem. Nie jest to metoda „doskokowa” – nastawiona na tak zwane „gaszenie pożarów”, ale przede wszystkim metoda zaradcza. Six Sigma uczy, że pewne niedoskonałości w postępowaniu charakteryzują się wspólnymi cechami i występują w każdym przedsiębiorstwie bez względu na profil gospodarczy.

Six Sigma zakłada wykorzystanie wszystkich zgromadzonych informacji w celu maksymalnego zbliżenia się do perfekcyjnej jakości – zarówno produktowej jak i usługowej. Zakres metody Six Sigma jest praktycznie nieograniczony obejmując wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie – takie jak: projektowanie, kooperacja międzywydziałowa, serwis, usługi oraz produkcja.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty składające się na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa Six Sigma pozwala na efektywne określenie czynników przedkładających się na wypracowywanie zysku. Do czynników tych należy przede wszystkim – akuratne zdefiniowanie miary satysfakcji klienta z usługi lub oferowanego produktu (na każdym etapie procesowym), zastosowaniu wykorzystanych wyników oraz zgromadzonych informacji to systematycznego redukowania czasu przebiegu cyklów stosowanych w przedsiębiorstwie by następnie skutecznie określić poziom wskaźnika liczby zachodzących defektów na milion możliwości.

Dzięki temu firma posiada możliwość opracowania produktu, który możliwie w 100% będzie spełniał jakościowe oraz rzeczywiste potrzeby odbiorców. Monitorowanie oraz aktualizowanie istniejących baz informacyjnych pozwala za pomocą analizy porównawczej na śledzenie zmian zachodzących w tendencjach odbiorców, a co za tym idzie na płynniejsze dostosowywanie się do nowej rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.