Progresywne oprocentowanie lokat bankowych szansą na większe zyski?

Tradycyjne lokaty bankowe dają możliwość uzyskania niewielkiego dochodu kapitałowego, jednak jednocześnie wymagają od klienta czasowej rezygnacji z możliwości dysponowania własnym kapitałem. Nieco inaczej skonstruowane zostały lokaty progresywne, które do pewnego stopnia zapewniają swym klientom płynność finansową kosztem nieco zmniejszonego oprocentowania kapitału.

Zdecydowana większość lokat bankowych wymaga od klienta zamrożenia kapitału do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. Wcześniejsze wycofanie finansów, niezależnie od powodu i sytuacji finansowej klienta, może oznaczać odzyskanie jedynie wpłaconego początkowo kapitału. Niewielka liczba lokat bankowych pozwala na jednoczesne wypłacenie części, bądź całości naliczonych do danego momentu odsetek.

Wśród lokat bankowych o podniesionym poziomie płynności finansowej przeważają lokaty progresywne, choć i niektóre tradycyjne produkty finansowe mogą prezentować podobne rozwiązania.

Lokaty progresywne to wyższe oprocentowanie?/h4>

Lokaty progresywne są produktami finansowymi, w przypadku których oprocentowanie lokat określane jest progowo. Progi te mogą być określane czasowo bądź kwotowo, w zależności od typu lokaty. W pierwszym przypadku mowa przede wszystkim o lokatach długoterminowych, np. rocznych, dla których okres zapadalności lokaty dzielony jest na mniejsze okresy, często miesięczne. Dla każdego z okresów ustalane jest odrębne oprocentowanie, a po przekroczeniu poszczególnych progów inwestor może zrezygnować z dalszego prowadzenia inwestycji wypłacając kapitał podstawowy wraz z naliczonymi odsetkami. Jedynie przez okres pierwszych kilku miesięcy, często trzech, niemożliwe jest wypłacenie odsetek.

Choć wcześniejsze wypłacenie pieniędzy z lokaty jest możliwe, jest równocześnie mało opłacalne. Oprocentowanie kapitału ulokowanego na lokacie bankowej w pierwszych miesiącach jest bardzo niskie, znacznie poniżej średniej. Dopiero wraz z upływem kolejnych miesięcy rośnie, aby osiągnąć maksimum u kresu okresu zapadalności lokaty. Wtedy to średnie oprocentowanie lokat progresywnych osiąga wartość zbliżoną do wartości stóp procentowych lokat tradycyjnych.

Drugi przypadek, czyli określanie oprocentowania dla poszczególnych progów kwotowych oznacza zwiększanie wartości stóp procentowych wraz ze wzrostem wartości kapitału ulokowanego na rachunku lokaty. Ten typ lokat bankowych dopuszcza zarówno zwiększanie kapitału na rachunku, jak i wypłacanie części, bądź też całości zdeponowanej kwoty. Wskazane jest jednak utrzymywanie wysokiego poziomu kapitału na rachunku, ponieważ niższe poziomy oprocentowania mogą okazać się niewystarczające, aby zapewnić inwestorowi odpowiedni poziom rentowności inwestycji.

Najlepsze lokaty progresywne nierzadko oferują oprocentowanie analogiczne jak w przypadku lokat terminowych. Warto jednak przypomnieć, że kosztem zwiększonej płynności finansowej zazwyczaj jest zmniejszony poziom oprocentowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *