Czym jest lokata strukturyzowana?

Produktem bankowym, który w ciągu ostatnich lat cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem ze strony licznych inwestorów są tak zwane lokaty strukturyzowane. Na czym polega ich odmienność od ich bardziej klasycznych kuzynów?

Lokata strukturyzowana to w zasadzie zerowy poziom ryzyka, przy odpowiednio dużej szansie na odniesienie sukcesu inwestycyjnego. Przynajmniej tak głoszą głośne bankowe reklamy. Czy rzeczywiście mówią one prawdę?

Lokaty bankowe strukturyzowane dla zielonych

Lokata strukturalna do produkt, na którego całość składa się kilka zasadniczych elementów – najczęściej dwa. Pierwszy to klasyczne, bezpieczne inwestowanie większości kapitału. Z reguły jest to od 70 nawet do 95% całości kapitału. Pozostała część, w zależności od konkretnej oferty, poddawana jest bardziej ryzykownym działaniom inwestycyjnym. Mogą to być fundusze, opcje, indeksy, waluty, kruszce, GPW. Zadaniem bezpiecznej części inwestowanego kapitału, jest zabezpieczenie oszczędności przed stratą. W związku z tym, w najgorszym wypadku inwestor otrzymuje tyle kapitału, ile zainwestował. Odsetki od bezpiecznej części pokrywają bowiem osiągniętą przez ryzykowne inwestycje straty kapitałowe. Druga część, o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego ma pracować na wysoki poziom zysku dla inwestora. Jak wiadomo, nie zawsze musi się to udać. Ryzykowne inwestycje mają to do siebie.

Bezpieczna część kapitału inwestora, lokowany jest w postaci depozytu terminowego lub w obligacjach skarbowych. Część ryzykowna, jak sama nazwa wskazuje inwestowana jest przez pracowników banku w produkty inwestycyjne o znacznie wyższym poziomie ryzyka. Należą do nich między innymi opcje, indeksy, waluty, surowce, czy emisje długów – rodzaje lokat strukturyzowanych możesz sprawdzić na inwestujwlokaty.com.pl.

Lokaty bankowe przeważnie są produktami długoterminowymi. Czas trwania umowy to najczęściej od 2 aż do 4 lat. Dlaczego trwa tak długo. Najlepsza lokata bankowa to tak, która na siebie zarabia. Takie zadanie stoi przed lokatami strukturyzowanymi. Zatem sama długość trwania umowy o depozyt wymuszona jest tym, iż część określana mianem bezpiecznej, musi mieć odpowiednio długi czas na wypracowanie zysku, który swoją wartością będzie odpowiadać części, którą bank w porozumieniu z inwestorem przeznacza na ryzykowne inwestycje.

Jakie cechy powinna posiadać lokata strukturyzowana?

Lokaty bankowe strukturyzowane powinny odznaczać się częściowa lub całkowitą ochroną zamrożonego kapitału. Na samym starcie koniecznie należy ustalić z przedstawicielami banku, jaka część kapitału będzie podlegać 100% ochronie. Zdefiniowany czas inwestycji, oprocentowanie bezpiecznej części wkładu, a także jasne określenie formy wyliczani stopy zysku to kolejne elementy, które warto, a właściwie trzeba określić na samym początku przygody z lokatą strukturyzowaną.

Czy najlepsze lokaty bankowe to te strukturyzowane? I tak i nie. Wszystko zależy od preferencji, gustów i chęci inwestycyjnych samego inwestora. Tego typu lokata z pewnością jest bardziej interesująca niż klasyczne lokaty – np. ze stałym oprocentowaniem, w przypadku których kompletnie nic się nie dzieje. Poszukując tej najbardziej efektywnej lokaty przeznaczonej dla konkretnego typu inwestora warto za każdym razem analizować porównanie lokat bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *