Lokaty bankowe – przegląd ofert dostępnych na rynku

Wielokrotnie już wspominano, że lokaty bankowe cechuje duża różnorodność i dynamika. Są opisywane szeregiem różnych czynników, których grupowanie pozwala na określenie kilku typów dostępnych lokat bankowych.

W ofercie bankowej najczęściej widoczne są tradycyjne lokaty bankowe, opisane stałym lub zmiennym oprocentowaniem. Jednak poza nimi występują również lokaty progresywne oraz lokaty strukturyzowane.

Tradycja wśród lokat

Tradycyjne lokaty bankowe stanowią pień oszczędzania w systemie bankowym. Są one najbardziej rozpowszechnione ze względu na niewielką ilość obostrzeń i uwarunkowań. Lokaty tradycyjne dostępne są w dwóch opcjach, posiadających oprocentowanie lokat stałe lub zmienne. Pierwszy przypadek zapewnia uzyskanie konkretnego zysku, określonego przed podpisaniem umowy bankowej, i uzależnionego od niewielkiej liczby czynników, w tym wysokości oprocentowania, częstotliwości kapitalizacji odsetek, wysokości należnego podatku, oraz trawiącej wartość pieniądza inflacji.

Oprocentowanie zmienne podąża za wartością ostatniego wymienionego tu czynnika, czyli inflacji, lecz niekoniecznie bezpośrednio. Zmiany mogą również następować na podstawie zmieniających się stóp procentowych NBP, bądź określających rynek międzybankowy wskaźników WIBOR.

Lokaty progresywne

Ten typ lokat bankowych jest niejako rozwinięciem lokat tradycyjnych. Podobnie jak one, lokaty progresywne mogą być opisywane oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Zostały jednak wyposażone w jedno dodatkowe uwarunkowanie, które w znacznej mierze zmienia charakter lokaty. Uwarunkowanie to dotyczy płynności finansowej, która dla lokat progresywnych została znacznie zwiększona. W wielu przypadkach możliwe jest wypłacanie części zdeponowanych na lokacie środków, czasem jedynie naliczonych odsetek, które w tym momencie nie powiększają kwoty podstawowej, bądź kwoty przewyższającej wartość odsetek, naruszającej wpłacone oszczędności. Wypłata jest możliwa bez podpisywania aneksów do umowy i nie wymaga odstąpienia odsetek.

Jednak możliwość zwiększenia płynności lokaty bankowej nie pozostała bez odpowiedniej ceny. Wraz z nią banki wprowadziły dodatkowe uwarunkowanie dla wysokości oprocentowania. Zależność dotyczy okresu zapadalności lokaty oraz jego dotrzymania, bądź wysokości zdeponowanej na lokacie kwoty. W każdym przypadku oprocentowanie rośnie wraz z przekraczaniem wyznaczonych progów czasowych lub kwotowych.

Lokaty strukturyzowane

Te produkty bankowe w największym stopniu odbiegają od charakteru tradycyjnych lokat bankowych, choć te stanowią ich nieodzowną część. Struktura lokat inwestycyjnych składa się z depozytu bankowego, na który przeznaczona zostaje większa część kapitału początkowego, oraz funduszu inwestycyjnego, do którego trafia niewielka część środków, lecz jednak odpowiedzialnych za uzyskanie oferowanego wysokiego zysku.

Lokaty inwestycyjne stanowią zazwyczaj lokaty długoterminowe, co jest konsekwencją korzystania z depozytu dla zabezpieczenia całości inwestycji. W okresie trwania umowy, środki kierowane na rachunek lokaty bankowej mają za zadanie odtworzyć kwotę wkładu, dzięki czemu klient nawet w przypadku błędnie podjętych decyzji inwestycyjnych odzyska początkową kwotę. Mimo tego zapewnienia, lokata strukturyzowana może przynieść realną stratę podyktowaną inflacją.

Najlepsza lokata strukturyzowana może oferować zysk sięgający kilkunastu procent, z tego względu lokaty te stanowią interesującą alternatywę dla bezpiecznych lokat tradycyjnych, oraz ryzykownych inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *