Czym jest B2B? Parę słów w tym temacie.

„Biznes” jest słowem mgłą – niby każdy wie, co się pod nim kryje, ale jeżeli trzeba przedstawić dokładną definicję, mamy nie lada problem.

Łatwiej wyjaśnić pewne zagadnienia łączące się z biznesem, ale które można opisać jasno i bez wyrywania włosów z głowy. Jednym z zagadnień związanych ściśle z terminem „biznes” jest B2B, co oznacza po prostu „Business To Business”, czyli różnorakiego rodzaju relacje między przedsiębiorstwami. Jest to podstawowy model funkcjonowania firm między sobą. Ściślej: chodzi o związki interesów między parterami zawodowymi, dostawcami, producentami, punktami sprzedaży, itd., itp. Czym charakteryzuje relacja B2B? Przede wszystkim możliwością rozrostu do ogromnych rozmiarów sieci producentów, dostawców i hurtowników jako elementów tejże sieci. Gdy rozmiary biznesowej „pajęczyny” są zbyt duże, aby móc panować nad nią samodzielnie, trzeba wspomóc się elektronizacją, automatyzacją przesyłania informacji, co pomoże również w scalaniu, integrowaniu danych dotyczących transakcji, terminów dostaw, itp.

Magazynowanie, planowanie, przewidywanie, zaopatrzenie, produkcja, realizowanie kontraktów i umów – to ogniwa, wzbogacające i powiększające sieć kontaktów biznesowych.

Możliwości usprawniania przekazywania informacji i procesów jest więcej, jeśli liczba procesów oraz informacji rośnie. Usprawnienia te wprowadza się stosując Sieć internetową.  Możemy zatem wymienić takie zadania B2B, jak: automatyczne zamówienia, monitorowanie zasobów magazynowych, realizowanie zamówień, a także ustalanie cen towarów i usług. Istnieją modele rynków elektronicznych, charakterystycznych dla handlu B2B. Wymienić można: rynki wertykalne – transakcje mają miejsce w obrębie jednej branży, handluje się głownie towarami związanymi z produkcją.

Rynki horyzontalne są bardziej rozbudowane, ponieważ funkcjonują one w obrębie wielu branż, sektorów. Sprzedawane dobra (towary i usługi) to z reguły dobra nie mające bezpośredniego związku z produkcją. Na modelu tym bazują międzynarodowe korporacje oraz wielkie przedsiębiorstwa obejmujące swym zasięgiem duży region globu. Wymienić można też dwa główne sposoby realizacji zamówień w relacji B2B: 

eProcurement – w jego zakres wchodzi organizacja całego procesu zaopatrzeniowego, od zgłoszenia zapotrzebowania do sprawdzania statusu płatności.

Drugi model o nazwie „aukcyjno-przetargowy”, wykorzystywany podczas jednorazowej transakcji funkcjonującej na zasadzie aukcji, czyli wyboru najlepszej ofert spośród wszystkich przedstawionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.