„Biznes” jest słowem mgłą – niby każdy wie, co się pod nim kryje, ale jeżeli trzeba