Czy lokata w obcej walucie jest opłacalna?

Aktualnie mamy możliwość korzystania z produktów bankowych nie tylko w naszej rodzimej walucie, ale i obcej. Dotyczy to w głównej mierze kredytów gotówkowych, ale i lokat bankowych. Drugie z wymienionych prowadzone są jak sama nazwa wskazuje, w walucie obcej, a więc na przykład w dolarach, euro i innych. Sam mechanizm oprocentowania lokaty nie różni się w żaden sposób od tego, z jakim mamy do czynienia w przypadkach standardowych. Kwota wpłaconego na początku kapitału powiększana jest o naliczone przez dany czas zyski, a więc odsetki. Naliczane są one przez okres podany w umowie, w związku z czym łatwo możemy na samym początku obliczyć przyszłe zyski z inwestycji. Wartość stopy procentowej zależy głównie od jej wysokości w banku centralnym.

Od czego zależy oprocentowanie lokat w walucie obcej?

Podstawowa różnica pomiędzy depozytami zakładanymi w polskich złotych, a w walucie obcej polega na tym, że w drugim przypadku mamy do czynienia ze stopami procentowymi Banku Anglii w przypadku funta, Europejskiego Banku Centralnego w przypadku euro, bądź też Rezerwy Federalnej w przypadku dolara. Są one generalnie niższe niż e przypadku stóp procentowych w polskich złotówkach. Istotna jest również kwestia kursu danej waluty. W zasadzie jest to czynnik bardzo szybko zmienny i ciężko przewidywalny. Finalnie może się zatem okazać, że na danej inwestycji wcale nie zyskamy, a nawet wręcz przeciwnie – stracimy.

Jak działa lokata w obcej walucie?

Do zrozumienia mechanizmu lokat w walucie obcej, warto posłużyć się następującym przykładem. Inwestujemy 1000 euro. Przeliczając je na polskie złotówki posiadamy cztery tysiące dwieście złotych przy kursie EUR/PLN 4,2. Pieniądze inwestujemy w lokatę roczną oprocentowaną na dwa procent w skali roku. Depozyt zakładany jest oczywiście w walucie euro. Po upływie określonego terminu powinniśmy w związku z tym posiadać tysiąc dwadzieścia euro. Zysk powinno stanowić zatem wspomniane dwadzieścia euro. Jeśli w tym czasie kurs uległ zmianie, nasz zysk również w przeliczeniu na polską walutę będzie inny. I tak jeśli kurs euro aktualnie wynosi cztery złote to tak naprawdę posiadamy cztery tysiące osiemdziesiąt złotych. Posiadamy zatem mniej, niż na początku zainwestowaliśmy. Warto mieć to zatem na uwadze podczas rozważania kwestii dotyczącej ewentualnych lokat w obcej walucie. Oczywiście może się zdarzyć, że kurs danej waluty pójdzie do góry. Jednakże mając na uwadze niedawne sytuacje gospodarcze, a także kryzys, szansa na to jest raczej niewielka. Lepiej w związku z tym zdeponować pieniądze na standardowej lokacie bankowej, w przypadku której mamy pewny zysk.

Aby znaleźć najlepszą dla nas ofertę wystarczy sprawdzić porównanie lokat bankowych, które zawiera wszystkie informacje dotyczące znajdujących się aktualnie na rynku produktów bankowych. Dzięki ich porównaniu możliwe będzie wyszukanie prawdziwej perełki, która pozwoli na uzyskanie jak największych zysków. Mimo wszystko czasami warto zdecydować się na założenie depozytu w innej walucie, niż nasza rodzima. Należałoby jednak wyczekiwać ku temu jak najlepszego momentu, by nie stracić odłożonej przez nas do tej pory kwoty pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *