Jak oprocentowanie lokat kształtuje zyski z depozytów bankowych?

Oprocentowanie lokat, które oferują nam banki liczone jest w skali roku, to znaczy, że jeśli chcemy obliczyć zysk z takiej lokaty, musimy odnieść się do okresu dwunastu miesięcy. Weźmy dla przykładu lokatę, w którą chcemy zainwestować 10 tysięcy złotych. Bank oferuje nam oprocentowanie pięć procent w skali roku. Jeśli lokata będzie przewidziana na pół roku zysk przed opodatkowaniem będzie wynosił 250 złotych. Jeśli lokata będzie trwała cały rok, zarobimy 500 złotych.

Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie nominalne nie uwzględnia 19 procentowego podatku, który musimy zapłacić od dochodu kapitałowego oraz nie uwzględnia także kapitalizacji odsetek, czyli dopisywania odsetek do naszego rachunku.

Przy wyborze najlepszej lokaty powinniśmy wziąć pod uwagę te czynniki. Czasem bywa tak, że po uwzględnieniu kapitalizacji i podatku, lokata terminowa, która ma wysokie oprocentowanie nominalne, może przynieść nam mniejszy zysk niż oferty, który wydawały się być mniej atrakcyjne.

Oprocentowanie zmienne i stałe

Decydując się na lokatę należy zwrócić również uwagę na to, że oprocentowanie może być zmienne lub stałe. Najczęściej oferta banków wygląda tak, że oprocentowanie stałe przypisane jest lokatom krótkoterminowym, a oprocentowanie zmienne lokatom długoterminowym.

Oprocentowanie stałe nie zmienia się w trakcie trwania lokaty i klient z góry wie, jaki osiągnie zysk, gdy upłynie termin depozytu. W przypadku zmiennego oprocentowanie, wysokość stopy procentowej może ulegać zmianie w zależności od tego, jaka jest sytuacja na rynku. Trzeba pamiętać, że zmiana może przynieść nam korzyści w postaci wyższych odsetek, ale i straty w postać niższych odsetek.

W umowie między bankiem i klientem jest zapisane jakie okoliczności mogą wpłynąć na zmianę wysokości oprocentowania. Najczęściej są to zmiany kursu walut Narodowego Banku Polskiego, co zazwyczaj oznacza zmiany stóp procentowych. Jeżeli zbliża się obniżka stóp procentowych, wtedy warto zakładać lokaty o stałym oprocentowaniu. Jeżeli słyszymy o zapowiedziach podniesienie stóp procentowych, korzystniej jest zdecydować się na oprocentowanie zmienne.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zmiennego oprocentowanie nigdy nie wiemy, jaka będzie suma odsetek, które wyciągniemy po zakończeniu się terminu lokaty. To wprowadza pewne ryzyko. Jeśli chcemy go uniknąć, lepiej zdecydować się na stałe oprocentowanie, które pozwoli nam wyliczyć nasz zysk.

Przed wyborem lokaty o zmiennym oprocentowaniu warto zasięgnąć opinii eksperta. W tym celu możemy wybrać się do doradcy finansowego lub do pracownika banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *