Najważniejsze rodzaje lokat bankowych

Współczesne oferty banków w zakresie produktów inwestycyjnych są coraz bardziej zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim z silnej konkurencji pomiędzy poszczególnymi bankami. Banki jak nigdy próbują się prześcignąć w spełnieniu oczekiwań klientów i stworzenie zadowolenia dla nich.

Poszczególne typy i rodzaje lokat mniej lub bardziej mogą się między sobą różnić – zarówno pod względem oprocentowania, jak i czasu trwania depozytu, sposobem kapitalizacji odsetek, ale i całym wachlarzem cech, które decydują o ogólnym wyglądzie i atrakcyjności poszczególnych lokat bankowych. Jakie lokaty zatem wyróżniamy?

Typy lokat bankowych

Oprócz ogólnego podziału lokat bankowych, spotyka się także jeszcze bardziej szczegółowy podział poszczególnych ich typów. Po pierwsze lokaty bankowe dzieli się na te odnawialne oraz nieodnawialne. Te drugie to nic innego, jak lokaty jednorazowe. Po uruchomieniu, a później zakończeniu lokaty, ulega ona zamknięciu. W przypadku lokat odnawialnych mamy do czynienia z nieco innym typem produktu inwestycyjnego. Lokaty te są bowiem automatycznie odnawiane na analogiczny co wcześniej czas trwania.

Nieco inny podział uwzględnia przede wszystkim zestawienie lokat ze względu na czas ich trwania. Będą to więc lokaty krótkoterminowe oraz długoterminowe. Pierwsze nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy. Drugie mogą trwać od roku nawet do 6 lat. Depozyty długoterminowe z reguły oferują wyższe oprocentowanie lokat. Ma to służyć jako rekompensata dla faktu długotrwałego zamrożenia kapitału inwestora. Czy jednak taki podział wystarczy? Okazuje się, że nie.

Lokaty… mniej standardowe

Najlepsze lokaty to te, które oferują wysoką stopę zwrotu. Nie ma jednak w tym zakresie jasno sprecyzowane, o jakie lokaty chodzi. Wśród mniej standardowych typów lokat spotykamy przede wszystkim lokaty rentierskie, progresywne czy chociażby polislokaty. Rozwiązania te z reguły są przeznaczone dla nieco bardziej odważnych inwestorów. Nie chodzi tutaj wcale o kwestie bezpieczeństwa, ale bardziej o to, że z samej swojej zasady są one mniej standardowe, a zatem mniej popularne. Większość inwestorów wybiera jednak to co znane, sprawdzone, a zatem posiadające potwierdzone bezpieczeństwo.

Rodzaje lokat terminowych

Podział lokat na terminowe obejmuje bezwzględnie największą liczbę produktów inwestycyjnych. Znajdują się tutaj po pierwsze lokaty standardowe, których charakterystyczną cechą jest szeroki wybór terminów inwestycyjnych. Zakres obejmuje z reguły czas od 1 do 24 miesięcy. Zaletą tego typu lokat jest głównie to, że można z nich korzystać nawet posiadając niewielkie oszczędności. Większość banków próg wejściowy na lokatę terminową ustala na poziomie już od 300 złotych. Kiedyś próg wejściowy był znacznie wyższy, co skutecznie utrudniało masowy dostęp do inwestowania wolnych środków.

Pozostałe typy lokat terminowych to między innymi: e-lokata, lokata dla posiadacza innego konta bankowego, lokata dynamiczna, lokaty rentierskie, a także negocjowalne. Jak wybrać tą najlepszą? Pomocą służy między innymi dostępny w sieci ranking lokat bankowych, czy porównanie lokat bankowych. Oferują one kompleksowe zestawienie najbardziej atrakcyjnych w danym momencie depozytów bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *