Lepiej wiedzieć więcej

Mimo, że Twoja firma działa świetnie i nie widać widma bankructwa, warto dowiedzieć się, co zrobić, jeśli dojdzie do najgorszego. Nie wiesz bowiem, kiedy i Tobie przyda się ta wiedza.

Upadłość może ogłosić przedsiębiorca, spółki akcyjnej nieprowadzącej działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby fizyczne, które są wspólnikami w spółkach partnerskich, a także osobowych spółkach handlowych, ponoszących odpowiedzialność finansową za zobowiązania spółki całym swym majątkiem. Wierzyciele mają takie samo prawo do ogłoszenia upadłości, jak dłużnicy.

Kiedy można upadłość ogłosić ?

Ma to miejsce, gdy właściciel firmy staje się niewypłacalny, to znaczy nie wypłaca pensji, nie płaci rachunków, nie wywiązuje się z zapłat za zakup danych towarów. Chodzi też o sytuację, w której zobowiązania dłużników (osoby prawne) przekraczają jego majątek. Trzeba też pamiętać, że jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się z zobowiązań nie trwa dłużej niż 3 miesiące, a całość niewykonanych zobowiązań stanowi mniej niż 10 procent wartości bilansowej firmy prowadzone przez dłużnika, sąd ma prawo oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 12 ustawy prawa upadłościowego i naprawczego).

Trzeba złożyć wniosek do oddziału sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym główna działalność była prowadzona. Wniosek należy opłacić kwotą 1000 zł. Nie ma możliwości wnoszenia o zwolnienie z jej uiszczenia. Złożenie wniosku do sądu powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym spełniły się przesłanki skutkujące upadłością. Gdy wniosek składa wierzyciel, trzeba złożyć również wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika. Gdyby dłużnik składał wniosek o ogłoszenie upadłości, ten drugi dokument nie jest konieczny, gdyż wtedy czynności zabezpieczające podejmowane są z urzędu.

Mamy dwie możliwości zakończenia postępowania upadłościowego.

Pierwsza to układ. Sąd zezwala na taką alternatywę w sytuacji, gdy dzięki utrzymaniu firmy możliwe jest spłacenie wierzycieli w większym stopniu, aniżeli miałoby to miejsce w podczas likwidacji. Wtedy do wniosku upadłościowego należy dołączyć propozycje układowe. Przyznaje się wtedy zarząd własny nad swoim majątkiem. Wszystko dzieje się pod obserwacją nadzorcy sądowego.

Likwidacja odbywa się, gdy wcześniejsze postępowania dłużnika nie dają pewności co do wykonania układu oraz wtedy, gdy firma nie ma szans na przetrwanie.

Nie są to informacje przyjemne, ani łatwe. Jednak, jako zakładający własną firmę powinieneś liczyć się z każdą ewentualnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *