Warunki kredytowania małych i średnich firm w Polsce

Większość banków, aby udzielić kredytu danej firmie, wymaga przynajmniej 2 letniego stażu działalności gospodarczej. Jednak istnieją instytucję finansowe, które za warunek przyznania kredytu inwestycyjnego, uznają okres działalności krótszy niż rok. Jeśli zapoznamy się dobrze z aktualnym rankingiem kredytów, możemy znaleźć także kredyt inwestycyjny, który przedsiębiorstwo może otrzymać już od pierwszego dnia swojej działalności na rynku. Ale jest to wyjątkowa sytuacja i niekiedy bank, aby udzielić takowego wsparcie stawia inne warunki. Koniecznie trzeba dokładnie zapoznać się z umową i dopiero wówczas podjąć decyzję o zaciągnięciu zobowiązania.

Warunki udzielania kredytów firmom są bardzo różne. Zazwyczaj poza okresem działalności na rynku gospodarczym, bank wymaga przedstawienia dokumentów, obrazujących ogólną kondycję finansową przedsiębiorstwa. Często, aby otrzymać kredyt dla firm, należy mieć dobre rezultaty działalności za cały pierwszy rok funkcjonowania. Banki, co prawda deklarują indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy i możliwość modyfikacji warunków na korzyść kredytobiorcy, jednakże w praktyce zła kondycja finansowa firmy lub jej duże zadłużenia, z reguły dyskwalifikuje dane przedsiębiorstwo w staraniach o bankową pomoc. Dokumenty, jakie należy przedstawić w banku, aby otrzymać kredyt dla firm, zależą od rodzaju działalności gospodarczej oraz typu prowadzenia księgowości, jak również formy prawnej spółki.

Analizując poszczególne kredyty dla firm, które można znaleźć na http://finansowanie-firm.blogspot.com, okazuje się, że średni czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu danej firmie kredytu wynosi od 3 do 4 dni. Zaznaczyć należy, że niektóre banki posiadają w swojej ofercie kredyt dla firm, przyznawany w ciągu nawet 24 albo 48 godzin. Ale spotkać możemy także propozycję, w której finansowanie firm ma miejsce najwcześniej po upływie 6 lub 7 dni. Łączny czas oczekiwania na środki finansowe w formie kredytu, liczony od dnia złożenia wniosku do wypłaty kapitału, może wynosić nawet 3 tygodnie. Okres oczekiwania na kredyt dla firm jest uzależniony od wielu czynników, również sytuacji indywidualnej danego przedsiębiorstwa.

Porównując oferty różnych banków, zauważyć można także różnice w zakresie formalnych aspektów udzielania kredytu firmom. Dla przykładu: nie wszystkie banki akceptują skany dokumentów, niektóre wymagają złożenia oryginałów lub dopuszczają możliwość zeskanowania dokumentów, ale jedynie w oddziale banku przez doradcę, podczas procesu udzielania kredytu. Wówczas, większość banków przeważnie pomimo wszystko wymaga ponownego przedstawienia oryginałów bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Niektóre instytucje finansowe dopuszczają możliwość umieszczania skanów wymaganych dokumentów w bankowym systemie internetowym.

Finansowanie przedsiębiorstw często jest ustalane na indywidualnych warunkach, powstałych w procesie negocjacji. Pamiętajmy, że większość banków wymaga również uiszczenia prowizji od wniosku, która może wynosić nawet tysiąc złotych. Często prowizja ta jest jednocześnie prowizją od udzielenia kredytu firmie, a jej wysokość wynosi ok. 1,5 do 2% kwoty kredytowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *