Kredyt studencki – garść podstawowych informacji

Niezależność finansowa to coś, o czym marzy każdy student (i nie tylko!). Jednak łączenie studiów z pracą zawodową jest trudne z dwóch powodów: pierwszy z nich to brak czasu, drugi – brak doświadczenia młodych oraz niepełne wykształcenie, utrudniające start na rynku pracy. Remedium na ten stan rzeczy ma być kredyt studencki. Jest to kredyt gotówkowy stworzony z myślą o studentach i dostosowany do ich możliwości oraz trybu życia

O preferencyjny kredyt studencki może ubiegać się każdy student, niezależnie od trybu studiowania oraz uczelni. Zatem starać się mogą żacy z uczelni prywatnych i państwowych, uczący się dziennie, wieczorowo oraz zaocznie.

Aby otrzymać kredyt, student musi spełniać następujące warunki:

  • rozpocząć studia przed 25. rokiem życia,
  • przedstawić zabezpieczenie kredytu, które bank zaakceptuje,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • udokumentować dochód na osobę w rodzinie. Pierwszeństwo mają osoby z niższym dochodem, zaś górny próg jest rokrocznie ustalany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak widać, warunki nie są wygórowane i spełnia je znaczna część polskich żaków. Dlatego coraz więcej młodych ludzi decyduje się na tę formę ułatwienia sobie trudnych początków dorosłego życia.

Forma wypłacania

Kredyty studenckie wypłacane są w comiesięcznych transzach dziesięć razy w ciągu roku akademickiego. Na czas wakacji lub urlopu dziekańskiego wypłaty są wstrzymywane. Kwota jest taka sama dla wszystkich kredytobiorców.

Spłacanie

Spłata zaczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Rat spłaty jest dwukrotnie więcej, niż wypłaconych transz. Oznacza to, że jeżeli student pobierał kredyt przez trzy lata, otrzymał go w 30 transzach, a będzie spłacał w 60 ratach. Ich wysokość to połowa transzy plus odsetki.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu studenckiego jest co roku ustalane, jednak zawsze wynosi około połowy stopy redyskontowanej NBP. Przykładowo – dla stopy 3,75% oprocentowanie kredytu studenckiego to 1,88%. Odsetki zaczynają być naliczane dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty kredytu.

Wniosek

Składając wniosek o przyznanie kredytu studenckiego, należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wniosek wybranego banku o udzielenie kredytu studenckiego
  • zaświadczenie z uczelni o byciu studentem
  • dokumentację dochodów w rodzinie
  • dokumenty zabezpieczenia kredytu

Zabezpieczenie

Kredyt studencki, jak każdy inny kredyt gotówkowy, wymaga zabezpieczenia. Może nim być:

  • weksel
  • zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie Cywilnym
  • poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK może poręczyć 70 lub 100% wysokości kredytu. Uwzględniana jest sytuacja materialna oraz osobista rodziny.

Kredyt studencki ma wiele zalet. Pomijając usprawnienie życia finansowego młodej osoby, ważny jest jeszcze jeden aspekt – wychowawczy. Zarówno okres pobierania, jak i spłaty tego rodzaju zobowiązania jest długi i wymaga odpowiedniego planowania oraz starań. Dlatego kredyt studencki może okazać się odpowiedni dla osób, które potrzebują rozwinięcia umiejętności zarządzania pieniędzmi. Być może będzie to najważniejszy egzamin z gospodarności.

Więcej informacji na temat kredytów bankowych uzyskasz na najtanszy-kredyt.net – porównanie kredytów gotówkowych, rankingi, aktualne oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *