Czy za wypadek przysługuje nam tylko odszkodowanie?

Liczba wypadków komunikacyjnych z roku na rok maleje, jednak nadal wiele z nich jest dziełem przypadku i zaskakuje swoją drastycznością. Praktycznie w każdej chwili, gdy znajdujemy się niedaleko ulicy, możemy ulec wypadkowi – czy to jako prowadzący auto, czy też jako piesi czy rowerzyści albo inni uczestnicy ruchu drogowego. W większości przypadków, jeśli zostaniemy poszkodowani, obowiązuje nas odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Od kogo jednak powinniśmy je otrzymać i czy jest to jedyne przynależne nam świadczenie?
Jednym z obowiązków nakładanych na kierowców jest posiadanie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Jest to duże ułatwienie zarówno dla kierowcy, który spowoduje wypadek, jak również dla poszkodowanego. W przypadku ubezpieczenia OC odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wypłaca ubezpieczyciel, do którego osoba ubezpieczona płaciła składki. Do niego również poszkodowany powinien zwrócić się o wypłacenie odszkodowania, przedstawiając wcześniej określone dokumenty.

Każda firma ubezpieczeniowa ma inne warunki wypłacania odszkodowania za wypadek komunikacyjnyjny.  Z tego powodu poszkodowany powinien zadbać o zgromadzenie jak największej dokumentacji, poczynając od raportu policyjnego z miejsca zdarzenia, wraz z zeznaniami świadków oraz dokumentacją medyczną, która została sporządzona np. w karetce pogotowia czy na ostrym dyżurze albo izbie przyjęć w szpitalu. Jest to podstawa do wypłacenia jakiegokolwiek świadczenia.

Dobrze jednak wiedzieć, że prócz odszkodowania za wypadek komunikacyjny¸ poszkodowany może ubiegać się na drodze sądowej o wypłacenie również innych świadczeń. Przede wszystkim jest to zwrot pełnych kosztów za wszelkie poniesione w związku z wypadkiem i uszczerbkiem na zdrowiu straty. Oznacza to możliwość zwrotu za udowodnione rachunki opieki medycznej, rehabilitację, ale także zakup specjalistycznego sprzętu medycznego czy zwrot za paliwo w przypadku dojazdów do specjalisty. Co więcej, świadczenie to obejmuje również poniesione straty psychiczne.

W przypadku pogorszenia jakości życia czy konieczności zmiany stylu pracy zarobkowej, prócz odszkodowania za wypadek komunikacyjny wypłaca się również rozmaite renty. Mogą ona obejmować kwoty, które są różnicą między uzyskiwanym przychodem sprzed wypadku i po jego zdarzeniu. W razie długotrwałego wpływu wypadku na życie poszkodowanego, wypłacane jest również zadośćuczynienie w ramach jednej kwoty. W skład jego wchodzi między innymi „wycena” kosztów psychicznych czy nieodwracalne uszkodzenia ciała i pogorszenie jakości życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.