Dysleksja u dzieci

Dysleksja to częste zaburzenie, które objawia się przede wszystkim trudnościami w czytaniu. Są one niezależne od inteligencji, czy warunków środowiskowych w jakich wychowuj się dziecko. Pojawia się ma skutek zakłóceń w rozwoju czynności mowy, pamięci oraz koncentracji. Blisko 15 %  dzieci w wieku szkolnym to dyslektycy. Dyslektycy bardzo często czytają słowa od końca od ich końców. Co któryś wyraz będzie tak przeczytany. Niezdiagnozowane przez lekarza zaburzenie może prowadzić w przyszłości do problemów związanych z pewnością siebie. Dziecko będzie zawsze wstydziło się czytać ponieważ wie, że będzie wyśmiane,

Dysleksja wykrywana jest zazwyczaj w szkole podstawowej. Wcześniej jest to trudne gdyż większość dzieci w wieku przedszkolnym ma problem z czytaniem. Zadanie rodzica powinno polegać na obserwacji dziecka, pod względem osiągnięć zgodnie z jego fazą rozwojową.

Oto kilka głównych symptomów dysleksji, które pomogą rodzicom w diagnozie.

Pierwsze objawy mogą pojawić się około drugiego roku życia dziecka. Będzie to dość ubogie słownictwo w porównaniu z rówieśnikami, jak również jego sposób mówienia, który trudno zrozumieć. Dziecko przekręca liczne słowa, wolno robi postępy w poprawnym mówieniu.

W wieku szkolnym dziecko ma kłopot z rymowaniem słów. Zabawa słowami sprawia mu trudności, a dziecko nie rozumie tego. Dominacja prawej lub lewej ręki winna się ukształtować do piątego roku życia,Jeśli po tym okresie dziecko nadal jest dwu ręczne, ma problem ze stronami ciała, to także może być objaw dysleksji. Innym symptomem dysleksji u dzieci jest mylenie podobnych do siebie liter – „b” z „d”. Bardzo częstym objawem dysleksji jest mieszanie kolejności liter, a nawet wyrazów w zdaniu. Gdy rozpoznasz u swojej pociechy któryś z objawów to wybierz się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,  gdzie specjalista potwierdzi lub zaprzeczy twoim podejrzeniom. Dysleksja nie jest chorobą, jaką można leczyć i wyleczyć. Dyslektykiem po prostu się jest. Jeśli w dzieciństwie dziecko będzie poddane odpowiednim ćwiczeniom to pozwoli to na zminimalizowanie skutków tej dysfunkcji.

Często mylona jest z dysgrafią lub dysortografią. Pierwsze z nich to niski poziom graficzny pisma, a drugie to trudności z opanowaniem poprawnej pisowni pod względem orograficznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *