Dysleksja u dzieci

Dysleksja to częste zaburzenie, które objawia się przede wszystkim trudnościami w czytaniu. Są one niezależne od inteligencji, czy warunków środowiskowych w jakich wychowuj się dziecko. Pojawia się ma skutek zakłóceń w rozwoju czynności mowy, pamięci oraz koncentracji. Blisko 15 %  dzieci w wieku szkolnym to dyslektycy. Dyslektycy bardzo często czytają słowa...