Co zawiera rachunek za energię?

Każdy użytkownik energii elektrycznej, co miesiąc otrzymuje rachunek, na którym najważniejsza jest kwota, jaką trzeba zapłacić za tę energię. Od razu można jednak zauważyć, że rachunek za energię nie jest tak łatwy do odczytania jak na przykład rachunek za telefon. Przez to właśnie niektórzy mają problem z odczytaniem tego rachunku, ponieważ zupełnie nie wiedzą, co oznaczają te wszystkie cyferki oraz opisy.

Rachunek za energię

Na rachunku za prąd widnieją trzy rodzaje opłat. Jest to opłata za dystrybucję energii, opłata za energię czynną oraz opłata za energię bierną.  Na tym rachunku za energię najważniejsza jest pozycja, na której znajduje się liczba zużytych kilowatogodzin. Ta liczba jest mnożona przez cenę jednej kilowatogodziny u danego sprzedawcy prądu. Wówczas ta opłata za energię czynną jest jednym z największych składników tej końcowej ceny za prąd. W dalszej kolejności bardzo ważna jest opłata dystrybucyjna, na której widnieje koszt transportu energii do danego gospodarstwa domowego. Ta opłata widniejąca na rachunku za energię składa się jeszcze z dwóch mniejszych opłat, czyli opłaty stałej oraz zmiennej. Wysokość tej opłaty zmiennej zależy zazwyczaj od wykorzystanych przez siebie kilowatogodzin. Ten stały składnik opłaty dystrybucyjnej doliczany jest bez względu na zużycie prądu, nawet wtedy, kiedy w ogóle się z niego nie korzysta.

Rachunek za energię zawiera również zamieszczoną tam opłatę jakościowa, która zależy od liczby wykorzystanych przez siebie kilowatogodzin. Na niektórych rachunkach ta opłata jakościowa przedstawiana jest razem z opłatą dystrybucyjną i wtedy na fakturze widnieje tylko ta druga pozycja. Na każdym rachunku za prąd zamieszczona jest również opłata abonamentowa. Jest to opłata, dzięki której można w ogóle korzystać z prądu. Niemalże od każdego dostawcy prądu co jakiś czas otrzymuje się też rachunki na przyszłość, na przykład na kolejne półrocze lub rok. Dzięki temu wiadomo mniej więcej jak wysoki będzie rabunek, a ewentualne nadwyżki uwzględniane są wtedy w kolejnych, nieco pomniejszonych rachunkach. Na każdym rachunku za energię znajduje się również podatek VAT, a także tak zwana akcyza. O wysokości tej akcyzy informuje dostawca prądu. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce wysokość tej akcyzy jest jedna z najwyższych w Unii Europejskiej. Rachunek za energię można opłacać drogą internetową lub w tradycyjny sposób na poczcie lub u dostawcy prądu. Dokonywanie opłat przez Internet jest znacznie łatwiejsze, szybsze i wygodniejsze, dlatego warto właśnie w ten sposób opłacać swoje rachunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *