Dysleksja to częste zaburzenie, które objawia się przede wszystkim trudnościami w czytaniu. Są one niezależne od