Rozwój rolnictwa – nasiona kukurydzy i uprawa zbóż

W strefie równikowej i zwrotnikowej najlepsze warunki rozwoju rolnictwa występują na wyżynach. Panują tam korzystne warunki klimatyczne, temperatura powietrza jest niższa niż na nizinach, w mniejszym stopniu grożą wylewy rzek. W górach, aby zdobyć tereny pod uprawy i ograniczyć erozję gleb, często buduje się tarasy. Ciekawostką jest fakt, że nasiona kukurydzy nie wykiełkują na terenach wyżynnych – kukurydza potrzebuje słońca, nie lubi także zbyt mocnego nawodnienia, co w górach jest standardem. Możliwości uprawy kukurydzy i zbóż determinują ponadto: suma opadów rocznych i rozkład ich występowania w ciągu roku. W klimacie umiarkowanym minimum opadów w okresie wegetacji wynosi około 250 mm. W klimacie zwrotnikowym to minimum jest dużo wyższe z powodu większego parowania. Dla ryżu sięga co najmniej 1000 mm. W klimacie podzwrotnikowym morskim lata są upalne i suche. Tam nasion kukurydzy się nie sieje. Mimo to uprawa zbóż się rozwija, gdyż ziarno wysiewa się bardzo wcześnie, podczas deszczy zimowych.

Nasiona kukurydzy

W krajach lepiej rozwiniętych na takich obszarach dominuje chów bydła mięsnego. Na terenach gęsto zaludnionych rozwija się chów bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu i uprawa owoców i warzyw (ze względu na duże zapotrzebowanie rynku). Warto przypomnieć, że zwykle razem z chowem bydła mięsnego prowadzona jest uprawa kukurydzy. Rolnikom wówczas potrzebne są nasiona kukurydzy, aby obsiać pola i wykarmić swoją hodowlę paszą.

Rolnictwo świata wykazuje ogromne zróżnicowanie, będące rezultatem jego historycznego rozwoju w określonych warunkach naturalnych, społecznych i gospodarczych. Podziałdottczy takżę pól uprawnych – na jednych widać zboża, na pozostałych nasiona kukurydzy lub trawy. Przejawia się to między innymi w cechach społeczno-własnościowych (różne formy własności), organizacyjno-technicznych (rozmieszczenie gospodarstw, poziom nakładów pracy i środków technicznych), produkcyjnych oraz w stopniu towarowości (odsetek sprzedanych na rynku płodów rolnych w stosunku do ogólnej wartości produkcji gospodarstwa rolnego). Ze względu na wielkość możemy wyróżnić rolnictwo małoobszarowe, średnio-obszarowe i wielkoobszarowe. Ze względu na nakłady pracy i środków produkcji rolnictwo dzielimy na ekstensywne (polegające na małych nakładach na jego rozwój) i intensywne. Istnieje również wiele form pośrednich rolnictwa, które tyczą się plonów, czyli na przykład nasion kukurydzy lub innych plonów, które potrzebne są rolnikom.

Według wybitnego polskiego geografa, Jerzego Kostrowickiego, w rolnictwie wyodrębniamy kilka typów. Rolnictwo pierwotne opiera się na wspólnym władaniu ziemią i wykorzystuje głównie pracę ludzi i zwierząt oraz prymitywne narzędzia. Jego wydajność jest bardzo niska, a uzyskiwane produkty niemal w całości są wykorzystywane na potrzeby własne ludności. W niektórych regionach środkowej Afryki, południowo-wschodniej Azji i Ameryki Łacińskiej spotykamy rolnictwo odłogowe. Uprawia się tu rośliny po uprzednim wypaleniu fragmentu lasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *