Restrukturyzacja firmy według schematu Lean Management – od czego zacząć?

Lean Management

Restrukturyzacja firmy i przywrócenie jej na ścieżkę rozwoju to zadanie skomplikowane i niezwykle trudne do przeprowadzenia w warunkach konkurencyjnego rynku. Wielu doświadczonych menadżerów poległo na przekształceniach, które wymagają przecież nie tylko zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w samej firmie, ale przynajmniej po części zrozumienia i zaangażowania całej załogi w proces zachodzących przemian. Zaletą podejścia Lean Management jest właśnie budowa takiego zaangażowania, które staje się nieodłącznym elementem powodzenia całego przedsięwzięcia.

Teoretycy i praktycy „szczupłego zarządzania” podkreślają wielką wartość zaangażowania pracowników w proces produkcji czy ogólnie w funkcjonowaniu firmy jako całości. Bez ich przychylności i zrozumienia dla zachodzących zmian, niemożliwe jest wykonanie celów narzuconych przez nowy styl zarządzania, czyli ograniczenie zbędnych czynności, lepszy przepływ informacji i środków pomiędzy poszczególnymi segmentami w firmie, większa produktywność związana z nową organizacją pracy itd. Dlatego Lean Management stawia na pracę zespołową, partycypację pracowników w podejmowaniu decyzji oraz ich stałe szkolenia, które podnoszą ich kwalifikacje budując jednocześnie pozytywną relację z przedsiębiorstwem. Restrukturyzację przedsiębiorstwa warto zatem zawsze rozpoczynać od rozmowy z pracownikami i poinformowania ich o nadchodzących zmianach oraz zaangażowanie ich w cały proces przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych.

Kolejnym ważnym krokiem w schemacie Lean Management jest wskazanie tych elementów w działalności danego przedsiębiorstwa, które są zbędę lub powodują niepotrzebne obciążenia dla firmy. Są to elementy niezwiązane z podstawową działalnością, nie mające bezpośredniego wpływu na efektywność prowadzonej przez firmę działalności. Z takich elementów nie trzeba od razu rezygnować, ale ich wykonanie można powierzyć firmie zewnętrznej, skupiając się wyłącznie na swojej podstawowej działalności. Przykład to stołówki firmowe, które mogą być prowadzone przez firmę zewnętrzną, a nie przez samo przedsiębiorstwo. Outsourcing to jeden z najważniejszych elementów „szczupłego zarządzania” firmą, ponieważ to on w zasadniczy sposób wpływa na ograniczenie niepotrzebnych wydatków i daje możliwość skupienia się na tym, co najważniejsze dla danej firmy.

W początkowej fazie wprowadzania zmian organizacyjnych nie można zapominać również o kontaktach z partnerami handlowymi. Stałe, dobre i często bezpośrednie relacje z dostawcami i odbiorcami to podstawa powodzenia na rynku. Bez zbudowania takich pozytywnych relacji niemożliwe będzie uzyskanie rentowności przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie lean.org.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *