Skąd się wzięły imiona ?

Zanim na ziemiach polskich pojawiło się chrześcijaństwo, mieszkańcom nadawano imiona, które dziś już w większości nie istnieją. Były one tworem miejscowych Słowian lub przywędrowały tutaj z innych części kontynentu np. Grecji, Rzymu. Imiona napływały również spoza europy, np. półwyspu arabskiego.

Pierwsze imiona pochodziły od nazw pospolitych

przydomków, zajęć jakie dana osobo pełniła na co dzień. Imiona o słowiańskiej genezie można odróżnić od innych tym, że nie mają one żadnego powiązania z imionami bogów w jakie wierzono. Bogowie pogańscy, w których wierzono, byli w sferze myślenia sacrum i tabu, dlatego nie czerpano z nazewnictwa poświęconego tym sferom.

Znaczenie imion pojawiło się już w starożytności

– Egipcjanie wierzyli, iż w imieniu  zawarta jest iskra człowieka, która decyduje o jego być albo nie być. Złe dobranie imienia może mieć fatalne skutki. Każdy człowiek posiada jakieś imię. Jest ono nam potrzebne by można było się zwracać do siebie nawzajem. Odróżnia je ono osoby w grupie. Imię jest pierwotne w stosunku do nazwiska. To jest stosunkowo nowym „wynalazkiem” – XIX wiek.

Znaczenie imienia ma swoją genezę od swojego pochodzenia.

Nadając imię nowo narodzonemu należy zapoznać się z jego znaczeniem. Dobrze dobrane imię wpłynie na pomyślność życia. Przy ustalaniu znaczenia imion brano pod uwagę słowo od jakiego pochodzi, datę urodzenia, znak zodiaku oraz żywioł a także liczbę astrologiczną. Słowo wiąże się z językiem obcym z jakiego się wywodzi. Polska mieści się w środku kontynentu dlatego napływ obcej kultury był tutaj ułatwiony. Słowa danych kultur przenikają się mimowolnie. Dziej się tak na skutek kontaktów międzykulturowych. Przy interpretacji imion czepie się także z astrologii. Główną rolę odgrywa tutaj znak zodiaku oraz cyfra astrologiczna.

Znak zodiaku wynika z daty urodzenia. Charakter imienia jaki daje imionom liczba, jest dopasowywany do znaku zodiaku. Zaś liczba od jeden do dziewięć jest przyporządkowana na podstawie sumy liczb poszczególny liter imienia. Każda liczba to zbiór cech, tworzących w sumie daną osobowość.

Więcej o znaczeniu poszczególnych imion można znaleźć na: www.znaczenie-imion.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *