Współcześnie rynek obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi podzielił się na mniejsze segmenty. Za sprawą tego powstały nowe zawody,