W opozycji do poważnych oparzeń, jakie potrzebują pomocy lekarskiej, małe oparzenia w domu jesteśmy w stanie