Wojna o wizerunek

Świadomy odbiorca mediów, czyli człowiek mądry, myślący samodzielnie nie ma łatwego życia w czasach, w których stają się one bogiem. Bogiem, podług którego funkcjonuje większość osób, zwłaszcza tych z pierwszych stron gazet. Politycy, biznesmani, celebryci – wszyscy istnieją w naszej świadomości dzięki mediom. Warto zwrócić większą uwagę na polityków. Tylko...