Uświadomiony zniesie więcej

Temat niepełnosprawności dla wielu nie jest tematem wygodnym, niektórzy wręcz irytują się, gdy ktoś inny chciałby o tym porozmawiać.

Nie ma się czemu dziwić. W szkołach nie mówi się o niepełnosprawności, inności. Na szczęście, są jednak szkoły stworzone z myślą o uczniach potrzebujących innych warunków, aby do szkoły w ogóle uczęszczać i robić postępy na każdych zajęciach.

Szkoły specjalne (czyli przedszkola, szkoły podstawowe, wielorakie kursy i szkolenia dla dorosłych w placówkach rehabilitacji zawodowej) są instytucjami, w których zdobywają wiedzę i umiejętności społeczne dzieci z różnymi zaburzeniami, niepełnosprawnościami, z powodu których nie mają możliwości kształcenia się w zwykłej szkole. Bardzo charakterystyczną cechą szkół specjalnych jest jej zasięg. Nauka nie kończy się wraz  z ostatnią lekcją. Nauczanie trwa także w domach uczniów, na obozach rehabilitacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.

Wyróżnić możemy kilka rodzajów placówek specjalnych:

  • ośrodki wczesnej interwencji, czyli miejsca, w których znajduje się dziecko do 7 roku życia. Ich głównym przeznaczeniem jest w większym stopniu uczenie rodziców, jak powinni opiekować się swoim niepełnosprawnym maluchem. Kolejnym etapem jest przedszkole specjalne, do którego uczęszczać mogą dzieci między3 a10 rokiem życia. Wyróżnić można przedszkola dla dzieci niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  • Szkoły podstawowe dzieli się na te przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym oraz w stopniu częściowo znacznym, dla niewidomych, niewidomych-niepełnosprawnych intelektualnie, niesłyszących.
  • Mamy także gimnazja, licea, szkoły zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim przygotowujące do zawodu, jak również szkoły przysposobienia do pracy.
  • Istnieją również technika, szkoły pomaturalne, warsztaty terapii zajęciowej (dla osób od 16 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).

Warsztaty te charakteryzują się rekreacyjną formą nauczania poprzez wycieczki, rehabilitację. Istnieją także, znane większości, domy pomocy społecznej dla osób z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Temat tutaj został tylko delikatnie poruszony. Informacje wydać mogą Ci się zbędne.

Co Ciebie to obchodzi, Tobie nic takiego się nie przytrafi. Pomyśl teraz, że każdy rodzic zapisujący swoje dziecko do którejś z wyżej wymienionych placówek myślał kiedyś identycznie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *