Urodziny to piękny czas, w którym możemy zawsze okazać komuś kogo lubimy naszą sympatię. Dlatego tak