Słowo Impresja pochodzi z języka francuskiego i oznacza „wrażanie”.  Impresjonizm zaś to kierunek w malarstwie, wywodzący