Odszkodowanie za szkody górnicze

Marzeniem wielu osób jest posiadanie własnego domu, najlepiej z dużym ogrodem, w cichej i spokojnej okolicy. Większość zapomina, że nie tylko ważny jest projekt domu, a także miejsce, w jakim ma postać obiekt. A ten powinien być stabilny. Na terenach, gdzie znajdują się kopalnie, nie każdy teren jest odpowiedni. Musi być wolny od szkód górniczych, które dla lepszego zobrazowania tematu, podaje się w pięciostopniowej skali.

Szkody górnicze
Co to właściwie są szkody górnicze? Ów pojęcie nie dla wszystkich jest jasne i oczywiste. Generalnie tym mianem określa się wszelkie zjawiska, które mają miejsce na powierzchni terenu, który powstają w wyniku eksploatacji górniczej. Podstawowe typy szkód górniczych obejmują deformacje powierzchni o charakterze ciągłym (uszkodzenia wykraczające daleko od kopalni), jak i nieciągłym (lokalne zapadliska lub uskoki), a także wszelkie zmiany stosunków wodnych oraz wstrząsy górnicze. W zależności od stopnia deformacji terenu ustalana jest kategoria zniekształceń przydatności terenu do zabudowy. Prace górnicze mogą istotnie wpływać także na zmianę warunków wodnych danego terenu. Najczęściej obserwowanym zjawiskiem jest wznoszenie się wód gruntowych na wskutek obniżenia poziomu terenu.
Jak szkody górnicze mają się do wznoszenia budynków? Otóż eksploatacja górnicza niesie za sobą wiele niekorzystnych skutków, które nie są mile widziane z punktu widzenia inwestorów czy budowlańców. Chodzi o wszelkiego rodzaju pęknięcia, naruszenia ścian nośnych, osunięcia budynków, nieszczelności dachu, uszkodzenia instalacji wewnątrz budynku, a także urządzeń oraz gruntów rolnych oraz leśnych. Warto zauważyć, że szkody górnicze często pojawiają się znacznie później niż mają miejsce faktyczne ruchy zakładu górniczego. Są to procesy długotrwałe, jednak jak wskazują przepisy prawa polskiego, wszelkie roszczenia przedawniają się po upływie 5 lat od poznania informacji o zaistniałej szkodzie. Co to znaczy? Mianowicie to, że w ciągu 5 lat od dnia dowiedzenia się o negatywnych ruchach górniczych mamy prawo żądać odszkodowania.

Szkody górnicze mogą zostać naprawione w dwojaki sposób. Pierwszy z nich zakłada wyrównanie doznanych uszczerbków poprzez przywrócenie stanu pierwotnego, zaś drugi poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Inaczej mówiąc – odszkodowania. A jeśli dom został wzniesiony na terenach szkód górniczych, wówczas dodatkowo przysługuje nam zwrot kosztów zabezpieczenia budynku przed skutkami uszkodzeń kopalnianych, o ile takie rzeczywiście miały miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *