W zasadzie każdy pracownik fizyczny jest narażony na rozmaite urazy i uszkodzenia ciała. Niektóre jednak zawody