Symbolem zawieranego związku małżeńskiego są obrączki ślubne. Mają więc one być symbolem miłości i wierności, oddania