Nowe podejście do łączenia nauki z pracą

Wcześniejsze pokolenia nie przykładały zbyt dużej wagi do rozpoczynania pracy zawodowej w trakcie studiów. Z jednej strony ludzie jeszcze kilkanaście lat temu nie mieli takiej konieczności, z drugiej – często nie pozwalał na to wypełniony od rana do wieczora plan zajęć na uczelniach. Nierzadko też zdarzało się, że osoby, które...