Wcześniejsze pokolenia nie przykładały zbyt dużej wagi do rozpoczynania pracy zawodowej w trakcie studiów. Z jednej