Łącza selsynowe w maszynach piekarniczych

Maszyny piekarnicze to urządzenia, które składają się z wielu pracujących segmentów, których praca często musi być zsynchronizowana z tego powodu w niektórych typach maszyn piekarniczych instaluje się łącza selsynowe. Zasada działania łącza selsynowego Łącze selsynowe to układ urządzeń wirujących przeznaczonych do synchronicznego sprzężenia elektrycznego dwóch odległych od siebie osi mechanicznych....

Dobór silnika do platformy dla niepełnosprawnych

Odpowiedni dobór silnika elektrycznego do napędu platformy dla niepełnosprawnych jest najistotniejszym zagadnieniem napędu elektrycznego dla konfigurowanego urządzenia tego typu. Przy doborze silnika chodzi o możliwie dokładne zestawienie wszystkich warunków, jakim ma odpowiadać silnik. Przede wszystkim ustala się dane znamionowe silnika podawane na tabliczce znamionowej, w którą powinien być zaopatrzony każ­dy...