Color Field Painting

Color Field Painting w języku polskim oznacza „malarstwo barwnych płaszczyzn”.Jest to jeden z popularniejszych nurtów malarstwa amerykańskiego. Swój początek ma w latach powojennych. Kierunek powstała w ramach tzw. ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Color Field Painting został zauważony i podkreślony w 1955 roku przez ówczesnego krytyka sztuki Clementa Greenberga. Sztuka współczesna ma swój początek...