Polska uznawana jest za zielone płuca Europy, dlaczego? Bowiem jest to jedno z nielicznych miejsc na