Laptop jest powszechnym narzędziem pracy, a korzystanie z komputera jest dziś nieodłącznym elementem niemal każdej branży.