Reumatyzm to określenie, z którym w praktyce spotykamy się, mając do czynienia ze schorzeniami objawiającymi się